Stichting vrienden van de Holterenk

In 2007 is de Stichting Vrienden van de Holterenk opgericht.  In deze stichting worden de opbrengsten van het oudpapier, de Kerstmarkt, jullie ouderbijdrage, donaties en sponsoring in onder gebracht. Dit geld is bestemd voor extra activiteiten en aankopen voor onze leerlingen.

De stichting draagt bijvoorbeeld bij aan de kosten voor de schoolreisjes en een afscheidscadeau voor groep 8.

In overleg met de MR en het schoolteam kunnen in het belang van onze leerlingen ook andere zaken aangeschaft worden, waaronder bijvoorbeeld de speelwerkvloer in groep 1-2.

De stichting vindt het belangrijk dat het geld verantwoord besteed wordt en streeft erna dit niet op te sparen, maar juist te besteden. Door de financiële middelen in te zetten voor de  kinderen die op dit moment op de Holterenk zitten, wordt dan ook de inzet van de leerlingen en ouders beloond.

Het stichtingsbestuur bestaat uit 3 leden; een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

In het schooljaar 2018-2019 bestaande uit:
Lycke Runeman, voorzitter
Erwin Çubuk, penningmeester
Fianne Harink, secretaris