Digitaal werken

Snappet 3.0

Vanaf het schooljaar 2017-2018 zijn de groepen 4 t/m 8 gestart met het werken met Snappet 3.0.
Snappet 3.0 is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Meer dan 1.700 basisscholen verruilden hun papieren werkboeken voor de tablets van Snappet. Leerlingen, leerkrachten en ouders van de scholen die met Snappet werken zijn erg enthousiast.

Wij zijn erg enthousiast: uit onderzoek blijkt dat Snappet leidt tot betere leerresultaten, tijdwinst en beter inzicht en overzicht in de klas.

Meer weten over Snappet 3.0? Kijk op www.snappet.org voor meer informatie en filmpjes.

Door te werken op tablets van Snappet zorgen we ervoor dat kinderen de leerstof op een digitale manier kunnen verwerken. Het geeft direct feedback – je ziet meteen of je het goed of fout hebt gemaakt. Via een overzichtsscherm kan de leerkracht zien hoe de kinderen werken. Als veel kinderen de opdrachten fout maken, geeft de leerkracht extra instructie. Als veel kinderen de opdrachten goed maken, kan er juist minder uitleg gegeven worden. Dat zorgt voor een effectieve manier van werken. Elke les heeft een duidelijk doel – kinderen weten dus wat ze gaan leren én wat ze moeten kennen of kunnen aan het einde van de les. Aan het begin van de les kijken we wat je nu al weet en dat doen we aan het einde van de les weer – zo merk je meteen wat het oplevert als je goed meedoet met de les. Je leert dan écht wat!

Hoe werkt Snappet voor de kinderen?

Iedere leerling uit de groep 4 t/m 8 krijgt een eigen tablet van de school in bruikleen. De school heeft via Snappet toegang tot een onbeperkte hoeveelheid oefenstof van alle Snappet-vakken. Dit leermiddel sluit naadloos aan op de door ons gebruikte leermethodes. Bij de verwerking van de oefeningen die bij de methode horen, maken de leerlingen gebruik van dit tablet. Hierdoor zijn de oefen- en werkboekjes voor deze vakgebieden niet meer nodig.

Hoe werkt Snappet voor de leerkracht?

Leerkrachten zien via hun dashboard op de pc of tablet in één oogopslag welke voortgang de kinderen maken. Snappet helpt bij het interpreteren van de vaardigheids- en voortgangsoverzichten. Op die manier kunnen leraren hun leerlingen optimaal begeleiden naar een beter resultaat. Met Snappet heb je de keuze om adaptief te werken. Dit betekent in de praktijk dat iedere leerling op zijn of haar niveau werkt. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij het lezen bevat het pakket een voorleesfunctie.

Het belang van schrijven wordt niet uit het oog verloren. Het schrijfonderwijs, taalopdrachten en schriftelijke opdrachten bij bijv. wereldoriëntatie (o.a. aardrijkskunde, geschiedenis, biologie) blijven deel uitmaken van de gebruikte methodes. De leerlingen werken ± 1,5 uur per dag met de tablets aan de verwerking van de leerstof.

De rol van de leerkracht is cruciaal bij het leerstofaanbod. De leerkracht blijft de gehanteerde methodes volgen en behoudt zijn/haar manier van lesgeven. De tablets met alles eromheen zijn erg gebruiksvriendelijk: iedere leerkracht kan direct aan de slag met de leerkrachtmodule. Daarnaast is er speciale scholing voor de leerkrachten die schoolbreed wordt gevolgd.

Voor de kinderen is een tablet een net zo vanzelfsprekend hulpmiddel als een pen of potlood. De ervaring leert dat de kinderen snel gewend zijn aan het werken met Snappet.