Dalton onderwijs

Als u onze school binnenloopt ziet u kinderen die: zelfstandig en effectief hun taken kunnen uitvoeren. Goed kunnen samenwerken en dat doen waar het zinvol is. En van ons keuzevrijheid krijgen om zelf te plannen en initiatieven te nemen, zolang ze de verantwoordelijkheid kunnen dragen en op hun gemaakte keuzes reflecteren.

Dit zijn ook de uitgangspunten van het Daltononderwijs van Helen Parkhurst. Het is een beproefde pedagogische aanpak in Nederland en de wereld. Inmiddels volgen 100.000 leerlingen in Nederland Daltononderwijs.