Contact

Het is helaas niet altijd mogelijk  onder schooltijd, de telefoon op te nemen. Onder schooltijd zijn wij als team gericht op het begeleiden van kinderen en het onderwijsleerproces.

Ten aanzien van de bereikbaarheid en absentie daarom graag uw aandacht en begrip voor onderstaande punten:

  • Alle ziekmeldingen en absenties graag telefonisch melden tel. 0548-363916  voor 8.30 u.
  • Leerkrachten nemen, als kinderen niet op school zijn, telefonisch contact met u op.
  • Wij willen u verzoeken om meldingen m.b.t. het halen/ brengen/ doktersbezoek graag tijdig te melden.
  • Indien u een gesprek met de leerkracht wenst, verzoeken wij u na schooltijd een afspraak te maken.