Plaatje bij het artikel van odbs de Holterenk

odbs de Holterenk staat voor:

  • ontwikkeling van talent
  • begeleid, taakgericht
  • leuke, uitdagende leeromgeving
  • open, transparant
  • daltononderwijs

Visie, missie en ambitie

De Visie, missie en ambitie van de Holterenk.

Missie Holterenk

Onderwijs afgestemd op de onderwijsbehoefte van ieder kind;
Daltononderwijs voor iedereen, in relatie met de ontwikkeling van 21ste century skills;
Begeleiding die zorgt voor goede relaties, welbevinden en goede resultaten voor ieder kind;
Samen leren wat er toe doet, zowel in school als daarbuiten;
Holten en omgeving; de school is van en voor de kinderenleerkrachten en ouders;
Ontwikkeling van talent; zelfbewust, zelfsturend, verantwoordelijk en sociaal;
Leeromgeving is uitdagend en tegelijkertijd veilig voor een gezonde en gelukkige school; Toponderwijs; gedifferentieerd, actueel en duurzaam toekomstgericht;
Energiek, enthousiast, gemotiveerd en deskundig team;
Ruimte voor inspraak, meedoen, meewerken, met respect voor iedereen;
Eerlijke, open, duidelijke en professionele cultuur;
Nieuwsgierig en onderzoekend naar nieuwe mogelijkheden het onderwijs vorm te geven;
Keuze voor creatieve, initiatiefrijke, verantwoordelijke leerlingen, ouders en leerkrachten met lef.

Visie Holterenk

Wij willen als leuke, fijne en veilige school, een optimale bijdrage leveren in de ontwikkeling van kinderen en hen voorbereiden op hun eigen deelname aan de kennismaatschappij. Wij willen de beste keuze hiervoor zijn met ons eigentijdse, moderne en maatschappijgerichte daltononderwijs. Wij zetten in op optimale persoonlijke- en cognitieve ontwikkeling van kinderen en team met lef, zodat zij nieuwe wegen in kunnen en willen slaan.

Ambitie Holterenk

dromen – denken – durven – doen – doorzetten

  • dromen: We bieden een ideale leef- en leeromgeving waar kinderen zich veilig, fijn, authentiek en optimaal kunnen ontwikkelen. We richten ons onderwijs meer en meer in t.b.v. goed onderwijs in een moderne kennissamenleving door ons te richten op de kansrijke verbindingen tussen daltonkernwaarden en 21ste century skills.
  • denken: We doen ons werk niet omdat het moet, maar omdat het ertoe doet. We werken vanuit onze missie en visie. We stellen onszelf elke keer de vraag ‘Waarom?’ en dan pas ‘Hoe?’ en ‘Wat?’. We denken hiermee van binnenuit.
  • durven: We werken vanuit oprechte aandacht en goede relaties, die de basis vormen voor grote inspanningen en hoge resultaten. We hebben hierbij het lef om niet meer van hetzelfde te doen en te stoppen met dingen doen die er niet toe doen. We leren, veranderen en ontwikkelen.
  • doen: Vanuit een goed moreel besef, met goed vakmanschap werken we samen in een lerende organisatie t.b.v. passend onderwijs voor elk kind. We doen dit met plezier en interesse, in een omgeving die uitdaagt.
  • doorzetten: Ons gezamenlijke belang is om alle kinderen er bij te laten horen en hen optimaal te begeleiden. We stemmen ons werk hierop af. We verantwoorden ons werk vanuit het besef dat kinderen eigenaar zijn van hun ontwikkeling maar ons nodig hebben voor begeleiding. 

 

Deel deze pagina: