Plaatje bij het artikel van odbs de Holterenk

odbs de Holterenk staat voor:

  • ontwikkeling van talent
  • begeleid, taakgericht
  • leuke, uitdagende leeromgeving
  • open, transparant
  • daltononderwijs

Verlof aanvragen

Formulier verlofaanvraag

De leerplichtwet geeft de mogelijkheid voor twee soorten verlof, namelijk:
1: Extra vakantieverlof bij bijzondere omstandigheden (art. 11 lid f. van de leerplichtwet):
2: Verlof wegens gewichtige omstandigheden (art. 11 lid g. van de leerplichtwet):

De schooldirecteur is gebonden aan de wettelijke voorschriften voor het verlenen van het verlof. Vraagt u het verlof dus tijdig aan: minimaal 8 weken van tevoren i.v.m. de mogelijke bezwaartermijn. Het formulier kan ingeleverd worden bij de directeur.

Leidraad aanvraag en toekenning verlof

Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht.

Deel deze pagina: