Plaatje bij het artikel van odbs de Holterenk

odbs de Holterenk staat voor:

 • ontwikkeling van talent
 • begeleid, taakgericht
 • leuke, uitdagende leeromgeving
 • open, transparant
 • daltononderwijs

Leerlingenraad

Leerlingenraad van de Holterenk

Een leerlingenraad is een groep van enthousiaste klassenvertegenwoordigers, gekozen door hun groep. Uit de groepen 5 tot en met 8 vertegenwoordigen twee kinderen hun klas.
De leerlingenraad praat mee over verschillende zaken zoals: spelen op het plein, pauzetijden, omgaan met pestgedrag, goed spelmateriaal en nog veel meer. Eén keer in de zes weken komt de leerlingenraad na schooltijd bij elkaar. Er is een voorzitter en een notulist aangesteld. De agenda wordt bepaald door punten vanuit de leerlingenraad, het team of de directeur.

Met een leerlingenraad bevorderen we de betrokkenheid van leerlingen bij onze school. Maar we bereiken er in feite meer mee, namelijk actief burgerschap. Actief burgerschap is het nemen van verantwoordelijkheid voor zaken die in algemeen belang zijn. Ook het bewustzijn dat je daarbij niet uitsluitend voor jezelf spreekt, maar dat je namens anderen spreekt en handelt. Met een leerlingenraad laten we kinderen omgaan met dit principe en léren we ze om hiermee om te gaan. Door het oprichten van een leerlingenraad kunnen leerlingen samen op een democratische wijze actief participeren en meedenken over schoolse zaken.

Een leerlingenraad past uitstekend bij de Daltonuitgangspunten: vrijheid, verantwoordelijkheid, samenwerken en zelfstandigheid. Leerlingen worden zelfverantwoordelijke burgers, die op deze wijze actief kunnen deelnemen aan het verbeteren van de school.

Op onderstaande data komt de leerlingenraad bij elkaar:

 • 12 september 2017
 • 7 november 2017
 • 16 januari 2018
 • 20 maart 2018
 • 22 mei 2018
 • 26 juni 2018                  

Klik hier voor de notulen van maart 2017

Deel deze pagina: