Plaatje bij het artikel van odbs de Holterenk

odbs de Holterenk staat voor:

 • ontwikkeling van talent
 • begeleid, taakgericht
 • leuke, uitdagende leeromgeving
 • open, transparant
 • daltononderwijs

Beleidsplan voor- en vroegschoolse educatie 2010 - 2014

Het beleidsplan Voor- en vroegschoolse educatie 2010-2014 (verder: VVE) van odbs de Holterenk gaat uit van de volgende hoofddoelen:

 • Bevordering van de ontwikkeling van (jonge) kinderen.
 • Continuïteit in hun ontwikkeling, van het bestrijden van achterstanden tot de ontwikkeling van hun talenten.
 • Aansluiting bij ontwikkelingsprocessen en onderwijsbehoeften van deze jonge kinderen.
 • Bijdragen leveren aan vergroting van een persoonlijk zinvol leven en de kansen op schoolsucces.
 • De doorgaande lijn peuterspeelzaal/basisschool.
 • De doorgaande lijn groep 2/3.

Klik hier om het begeleidingsplan VVE 2010-2014 te openen.

Deel deze pagina: