Plaatje bij het artikel van odbs de Holterenk

odbs de Holterenk staat voor:

  • ontwikkeling van talent
  • begeleid, taakgericht
  • leuke, uitdagende leeromgeving
  • open, transparant
  • daltononderwijs

ICT op school

ICT op de Holterenk

Missie
De Holterenk zorgt dat ieder kind zich veelzijdig kan ontwikkelen in een samenleving waarin het gebruik van ICT voortdurend toeneemt.

Visie
Wij willen als leuke, fijne en veilige school, een optimale bijdrage leveren in de ontwikkeling van kinderen en hen voorbereiden op hun eigen deelname aan de maatschappij. Wij zetten in op de talentontwikkeling van kinderen en maken hierbij niet alleen gebruik van ICT als middel, maar ook als doel: van techniek naar toepassing.

Ambitie
Omdat ICT zich kenmerkt door snelle veranderingen, is het nodig een goed plan op te stellen. Het ICT-beleidsplan maakt het proces van ICT-ontwikkeling in de eigen school inzichtelijk en daarmee beter uitvoerbaar. Niet het papieren product is belangrijk, maar vooral het proces van oriëntatie, het maken van keuzen en het gezamenlijk ten uitvoer brengen van ICT-mogelijkheden ten dienste van het onderwijs.

De leerlingen…
- hebben een positieve houding tegenover ICT en gebruiken ICT  ter ondersteuning bij het leren;
- gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier;
- kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving;
- kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving;
- kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven;
- kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren;
- kunnen ICT gebruiken bij het tonen van informatie aan anderen;
- kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren;
- kunnen 50% van hun werktijd gebruik maken van ICT-middelen.

De leerkrachten en directie…
- zetten ICT in als middel voor educatieve doeleinden;
- maken gebruik van ICT voor het bijhouden van leerling-gegevens in het leerlingvolgsysteem;
- gebruiken ICT als communicatiemiddel;
- begeleiden kinderen bij het eigen maken van ICT-vaardigheden;
- beheersen de nodige ICT-vaardigheden;
- zorgen voor een uitdagende ICT-rijke omgeving waarin de kinderen 50 % van hun tijd gebruik kunnen maken van ICT.

 

  

Deel deze pagina: