Plaatje bij het artikel van odbs de Holterenk

odbs de Holterenk staat voor:

  • ontwikkeling van talent
  • begeleid, taakgericht
  • leuke, uitdagende leeromgeving
  • open, transparant
  • daltononderwijs

Sociaal emotioneel

Sociaal emotionele ontwikkeling

'Leefstijl' voor het primair onderwijs richt zich op de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden, communicatieve vaardigheden en burgerschap competenties.

'Leefstijl' geeft kinderen beter inzicht in zichzelf en hun relaties met anderen. Daarnaast is 'Leefstijl' een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs en op actieve participatie in de samenleving.

Leefstijl bevat voor ieder leerjaar zes thema’s. Ieder thema bestaat uit vier lessen. Alle groepen werken in dezelfde periode met dezelfde thema's. 

De volgende aandachtsgebieden komen bij Leefstijl aan de orde:

Normen en waarden
De belangstelling voor sociaal-emotionele vaardigheden in het onderwijs neemt sterk toe. Normen en waarden staan in de belangstelling, met name om probleemgedrag te bestrijden en ter preventie van ongewenst gedrag. De methode 'Leefstijl' maakt leerlingen bewust van normen en waarden. Het is geen theoretische methode, maar een praktijkgerichte methode: door samen met klasgenoten activiteiten te ondernemen en opdrachten uit te voeren wordt het besef van ‘goed met elkaar omgaan’ versterkt.

Sociale en emotionele vaardigheden
Voor het optimaal functioneren van kinderen zijn vaardigheden als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren naar elkaar, gevoelens uiten en rekening houden met de anderen onmisbaar. 'Leefstijl' is een aanpak die niet alleen de emotionele intelligentie stimuleert maar ook de cognitieve intelligentie doordat kinderen beter in hun vel zitten.

Gezondheidsbewustzijn
Bij gezondheidsbewustzijn speelt preventie een belangrijke rol. Op steeds jongere leeftijd beginnen kinderen te experimenteren met roken, alcohol en drugs. De leeftijdsfase tussen tien en veertien jaar blijkt een kritieke periode. Effectieve preventie moet dan ook voor die tijd beginnen. 'Leefstijl' brengt de verschillende onderwerpen, aangepast naar leeftijdsgroep, ter sprake.

Media-educatie
Kinderen komen vaakal op jonge leeftijd dagelijks in aanraking met (nieuwe) media. Met 'Leefstijl' leren de kinderen daar kritisch naar te kijken: wat zien ze en wat doet dat met ze.

Actief burgerschap
Met 'Leefstijl' komen de kinderen in aanraking met een groot aantal onderwerpen die een actief burgerschap en de sociale integratie bevorderen. Deze vaardigheden zijn op een functionele manier geïntegreerd. Tijdens en tussen de reguliere lessen zijn we ons bewust van de ontwikkeling van goede gewoonten. De opvoeders, ouders en leerkrachten zijn hierin een voorbeeld. Een intensief contact tussen ouders en leerkrachten is van groot belang om kinderen te helpen bij een goede ontwikkeling.

 

Deel deze pagina: