Plaatje bij het artikel van odbs de Holterenk

odbs de Holterenk staat voor:

  • ontwikkeling van talent
  • begeleid, taakgericht
  • leuke, uitdagende leeromgeving
  • open, transparant
  • daltononderwijs

Uitgangspunten

● Wij zijn integere gesprekspartners van u en uw kind.

● Wij bieden ieder kind een veilige en goed ingerichte leeromgeving zodat talenten zo optimaal mogelijk ontwikkeld kunnen worden.

● We zorgen voor een passende begeleiding, zoveel mogelijk aansluitend bij het karakter en ontwikkelingsmogelijkheden uw kind.

● We streven met ons onderwijs naar een juiste balans in kennis, kunde en vaardigheden zodat het kind op het voortgezet onderwijs op het juiste niveau kan instromen en het daar ook goed zijn/haar ontwikkeling kan voortzetten.

● Door gebruik van het programma Basisontwikkeling in het kader van Voor– en Vroegschoolse Educatie (VVE), streven wij er naar het aantal kinderen met een taalachterstand tot een minimum te beperken of zelfs te voorkomen.

● Met inzet van het beleid voor meer en hoogbegaafden voorzien we in een passende begeleiding van deze kinderen.

● Met inzet van het balansmodel voorzien we vooralsnog in een passende begeleiding voor kinderen die moeilijk leren.

● Door het consequent uitvoeren van het dyslexieprotocol willen wij kinderen met lees- en/of schrijfproblemen zo vroeg mogelijk signaleren, diagnosticeren en hulp op maat bieden.

● Wij streven er naar uw kind de mogelijkheid te bieden in acht jaren de basisschool te doorlopen. In de onderbouw maken we hierbij gebruik van het protocol kleuterverlenging, waarin criteria zijn aangegeven voor de overgang naar de volgende groep.

● Wij streven ernaar de pré– en remedial teaching zoveel mogelijk in de groep door de leerkracht uit te laten voeren. 

Deel deze pagina: