Plaatje bij het artikel van odbs de Holterenk

odbs de Holterenk staat voor:

  • ontwikkeling van talent
  • begeleid, taakgericht
  • leuke, uitdagende leeromgeving
  • open, transparant
  • daltononderwijs

Remedial teaching

De remedial teaching geeft ondersteuning aan kinderen in en buiten de klas die het op een bepaald ontwikkelingsgebied tijdelijk nodig hebben.

Het richt zich hierbij op het tijdig signaleren en analyseren van ontwikkelingsproblemen op voornamelijk taal- en rekengebied. Daarna richt het zich ook op het oefenen van de vaardigheden met de kinderen.

We streven zoveel mogelijk naar begeleiding op maat in de groepen. De leerkrachten geven pré-teaching, een vorm van uitleg voorafgaande aan reguliere uitleg of instructie, zodat kinderen al bekend zijn met de leerstof die komen gaat. Mocht dit onvoldoende zijn dan vindt ook ré-teaching, herhaling van het leerstofaanbod, plaats om mogelijke problemen te voorkomen.

De aard en inhoud worden beschreven in handelingsplannen, die worden gecommuniceerd met u en de intern begeleider.

Deel deze pagina: