Plaatje bij het artikel van odbs de Holterenk

odbs de Holterenk staat voor:

  • ontwikkeling van talent
  • begeleid, taakgericht
  • leuke, uitdagende leeromgeving
  • open, transparant
  • daltononderwijs

Regio-indeling

De besturen van het primair en speciaal cluster 3 en 4 onderwijs in de regio Twente Noord zijn een samenwerking aangegaan binnen het kader van de wet op Passend Onderwijs. De nieuwe wet geeft aan dit Samenwerkingsverband een wettelijke opdracht. Deze opdracht houdt in dat de besturen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor:

1.het niveau van basisondersteuning dat de scholen bieden;
2.hoe passend onderwijs in regio Twente Noord gerealiseerd wordt;
3.hoe het geld voor de extra ondersteuning verdeeld en besteed wordt;
4.hoe de ondersteuning voor leerlingen in het reguliere onderwijs toe wordt gewezen;
5.hoe de verwijzing naar het speciaal onderwijs gaat verlopen;
6.hoe ouders worden geïnformeerd over de manier waarop de ondersteuning voor leerlingen is ingericht.

De besturen van het nieuwe samenwerkingsverband beschrijven het bovenstaande in een ondersteuningsplan. De scholen maken hierop gebaseerd aansluitend een passend schoolondersteuningsplan en schoolondersteuningsprofiel. 

Deel deze pagina: