Plaatje bij het artikel van odbs de Holterenk

odbs de Holterenk staat voor:

  • ontwikkeling van talent
  • begeleid, taakgericht
  • leuke, uitdagende leeromgeving
  • open, transparant
  • daltononderwijs

Ondersteuningsstructuur

Dit voorziet op schoolniveau in de planning en organisatie van bijeenkomsten van het SOT. Daarin is zowel sprake van een jaarplanning met een aantal overlegmomenten die passen in het jaarplan, als ook de mogelijkheid flexibel in te spelen op situaties.

De samenstelling van het brede SOT per bespreking ligt niet vast. In ieder geval nemen de ouders deel aan het gesprek, naast de groepsleerkracht(en). Verder bestaat het brede kernteam uit de IB-er, orthopedagoog en schoolmaatschappelijk werker. De school bepaalt zelf of de directeur aanwezig is bij het smalle SOT. Als de inzet van een trajectbegeleider wordt gestart is zeker ook de directie uitdrukkelijk betrokken. Dit mede vanwege besluitvorming over organisatie, middelen en school(ver)plaatsing.

In de voorbereiding van de besprekingen vanaf de inzet van extra deskundigheid buiten de school wordt gebruik gemaakt van een groeidocument, opgebouwd vanuit de HGW uitgangspunten. Daarmee worden de deelnemers geïnformeerd over de stand van zaken in het begeleidingstraject.

Deel deze pagina: