Plaatje bij het artikel van odbs de Holterenk

odbs de Holterenk staat voor:

  • ontwikkeling van talent
  • begeleid, taakgericht
  • leuke, uitdagende leeromgeving
  • open, transparant
  • daltononderwijs

Ondersteuning voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong

De individuele leerlingenondersteuning beperkt zich niet alleen tot leerlingen met een achterstand, maar rekent hierbij ook de ondersteuning voor (hoog)begaafde kinderen.

Hiervoor is het beleid voor meer- en hoogbegaafdheid opgesteld. Dit beleid is na een zorgvuldig traject, in samenwerking met externe deskundigen en scholen in het samenwerkingsverband Sine Limite tot stand gekomen. Belangrijke leidraad hierin is het webbased programma Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH).

In het beleidsplan is onder meer beschreven dat alle kleuters ongeveer 6 maanden na binnenkomst gescreend worden. Hierbij wordt u als ouders ook betrokken. Dit is zgn. de signalering. Ook de diagnostisering, monitoring, werkwijze alsmede de resultaten worden in het beleid betrokken.

In het begeleidingstraject wordt u betrokken bij de ontwikkeling van uw kind. We streven er naar integraal in de groep de leerlingen te begeleiden. 

Deel deze pagina: