Plaatje bij het artikel van odbs de Holterenk

odbs de Holterenk staat voor:

  • ontwikkeling van talent
  • begeleid, taakgericht
  • leuke, uitdagende leeromgeving
  • open, transparant
  • daltononderwijs

Ondersteuning van buiten de schoolorganisatie

Voor u als ouders bestaat de mogelijkheid binnen het huidige zorgstelsel vanuit de overheid zelf hulp te zoeken voor uw kind. Ook hierin kunnen wij u adviseren. De intern begeleider kent een palet van instanties en particuliere hulpverleners in de regio. Schroom niet om hier naar te vragen en bij de juiste hulpvraag ook de juiste hulpverlener te zoeken.

Wij als school vinden het heel belangrijk dat het zorgtraject vanuit school door u meegenomen wordt naar een particuliere hulpverlener. Graag zijn wij partner voor u als ouders en de hulpverlener, door samen in gesprek te blijven in het belang van uw kind. Wij vinden het van groot belang dat de zorg op school wordt afgestemd op de mogelijkheden van uw kind. De hulpverlener is dan ook van harte welkom bij ons op school om de problematiek en te bieden interventies nader te bespreken.

Deel deze pagina: