Plaatje bij het artikel van odbs de Holterenk

odbs de Holterenk staat voor:

  • ontwikkeling van talent
  • begeleid, taakgericht
  • leuke, uitdagende leeromgeving
  • open, transparant
  • daltononderwijs

Omgaan met de verschillende niveaus in de klas

We hebben op school een helder en duidelijk schema voor het uitoefenen van de zorg voor uw kind. Kinderen krijgen zoveel mogelijk individuele aandacht in ons daltononderwijs. Door onder meer de observaties in de groep, toetsing d.m.v. methodegebonden en niet methodegebonden toetsen en het bijhouden van het leerlingvolgsysteem zijn we alert op de ontwikkelingskansen van uw kind.

Dat we niet allemaal gelijk zijn mag duidelijk zijn. We herkennen allemaal de verschillen in leefwijze, denkwijze, talenten, omgaan met elkaar en ook leren we allemaal op verschillende manieren.

Waar de één in 1 keer iets weet, heeft een ander instructie nodig en weer een ander wat meer oefening, extra uitleg of juist uitleg vooraf.

Met deze verschillen gaan de leerkrachten dagelijks om en het is dan ook in het belang van de kinderen, dat een leerkracht weet wat de verschillende behoeften van de kinderen zijn. Alleen op deze manier kunnen zij hun leerlingen optimaal in hun ontwikkeling begeleiden.

Vanuit deze gedachte werken wij met verschillende handelingsplannen. Dit doen we op de verschillende vakgebieden, en wij brengen de behoeften van alle leerlingen in de groep op deze wijze in beeld.

Dit gebeurt op de volgende manieren:

Iedere leerkracht brengt middels een groepsplan zijn groep in kaart, hierbij wordt uitgegaan van 3 verschillen.

  1. Leerlingen die de lesstof makkelijk aan kunnen en misschien zelfs wat extra uitdaging nodig hebben.
  2. Leerlingen die het gewone jaarprogramma volgen (voldoen aan de gemiddelde eisen).
  3. Leerlingen die een beetje meer hulp/instructie nodig hebben om de lesstof goed op te nemen.

Voor iedere groep beschrijft de leerkracht de dingen die hij doet om de ontwikkeling te ondersteunen en te stimuleren. Deze handelingsplannen zijn inzichtelijk voor ouders, maar de leerkracht zal u niet meer vragen deze te ondertekenen.

Niemand wil graag een uitzondering zijn dus zal de leerkracht met de kinderen die naast de omschreven aanpassingen meer ondersteuning nodig zijn, een groepje proberen te vormen dat gebaat is bij dezelfde ondersteuning. Hiervoor zal de leerkracht een subgroepsplan maken, waarin hij/zij de extra hulp omschrijft. Ook dit handelingsplan is inzichtelijk voor ouders en zal met ouders besproken worden. Deze handelingsplannen worden u als ouders ter ondertekening aangeboden.

Is voor een leerling gedurende een periode van ca. 6 tot 8 weken extra individuele ondersteuning nodig, dan zal de leerkracht zorgen voor een individueel handelingsplan. Ook dit handelingsplan zal met u besproken worden en u ter ondertekening worden aangeboden.

Daarnaast kan het ook zo zijn dat na verloop van tijd blijkt dat een leerling op een bepaald vakgebied gebaat is bij langdurig aanpassingen in de lesstof. Deze leerling zal dan in overleg met ouders besproken worden in een SOT. Tijdens deze bespreking kunnen wij dan op de expertise van ons samenwerkingsverband terugvallen en in samenwerking met hen een persoonlijk ontwikkelingsperspectief opstellen.

 

 

Deel deze pagina: