Plaatje bij het artikel van odbs de Holterenk

odbs de Holterenk staat voor:

  • ontwikkeling van talent
  • begeleid, taakgericht
  • leuke, uitdagende leeromgeving
  • open, transparant
  • daltononderwijs

Leerkracht

De leerkracht is de spil aangaande de begeleiding van de ontwikkeling van uw kind en het eerste aanspreekpunt voor u. Hij/zij is dagelijks in de groep en begeleidt, observeert en signaleert de vooruitgang. Hij/zij ziet hoe uw kind speelt en leert, zelf en met anderen en onderneemt activiteiten met uw kind.

Twee- of drie wekelijks neemt de leerkracht de methodegebonden toetsen af en twee of drie keer per jaar de Cito-toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem. Samen met ondermeer de observaties, het kinderdagboek, het afnemen van een sociogram en klimaatschaal en de Pravoo signaleringslijsten in het kader van sociaal-emotionele ontwikkeling, vormen deze het kader, het leerlingvolgsysteem, waarop de leerkracht haar/zijn bevindingen kan baseren en kan inschatten of de voortgang op gewenst niveau is of dat uw kind ergens bij geholpen moet worden. Deze hulp vindt gedurende enkele weken plaats. Wanneer (genoeg) resultaat uitblijft wordt de ondersteuningsstructuur gehanteerd. 

Deel deze pagina: