Plaatje bij het artikel van odbs de Holterenk

odbs de Holterenk staat voor:

  • ontwikkeling van talent
  • begeleid, taakgericht
  • leuke, uitdagende leeromgeving
  • open, transparant
  • daltononderwijs

Handelingsgericht integraal arrangeren (HIA)

Handelingsgericht integraal arrangeren (HIA) is de methode van toewijzing van ondersteuning, die het samenwerkingsverband (SWV) gebruikt. School, ouders en externe ondersteuners creëren samen nieuw perspectief voor kinderen die vast dreigen te lopen in hun ontwikkeling, door ondersteuning op maat met zo min mogelijk bureaucratie.

 HIA is samen met leerkracht, ouders en ondersteunende deskundigen op zoek gaan naar en ontdekken van (nieuw) perspectief op de school en in het gezin en het creëren van de voorwaarden waaronder dit kan ontstaan. Vervolgens wordt door de betrokkenen (ouders, leerkracht, directeur, intern begeleider en ondersteunende deskundigen), onder leiding van een onafhankelijk trajectbegeleider vanuit het SWV Twente Noord, samen een traject ontworpen met een reële kans op succes. De trajectbegeleider en een vertegenwoordiger jeugdzorg werken samen wanneer onderwijs- en/of zorgarrangementen van buiten de school nodig zijn om nieuw perspectief te creëren. Indien het perspectief niet ontstaat op de huidige school, wordt een andere school betrokken bij de HIA-bespreking om te verkennen of op die school een passender onderwijsarrangement gerealiseerd kan worden.

Deel deze pagina: