Plaatje bij het artikel van odbs de Holterenk

odbs de Holterenk staat voor:

  • ontwikkeling van talent
  • begeleid, taakgericht
  • leuke, uitdagende leeromgeving
  • open, transparant
  • daltononderwijs

Het Daltonboek

Hier kunt u het Daltonboek van de Holterenk bekijken. 

Hier vindt u meer informatie over coöperatief leren.

Wij, o.d.b.s de Holterenk, werken volgens het daltonconcept en streven ernaar een doorgaande lijn hierin te ontwikkelen en vast te leggen, zodat het voor een ieder duidelijk is welke werkwijzen wij hanteren.

De maatschappij vraagt om participerende, kritische burgers. We willen dat mensen zich verantwoordelijk voelen voor de samenleving en actief deelnemen aan democratische processen.

Als beschrijvings- en borgingsdocument gebruiken wij hiervoor het daltonboek en het daltonbeleidsplan, ook omschrijven wij hierin onze doelen voor de nabije toekomst. Op deze manier kunnen wij ervan uitgaan dat de doorgaande lijn geborgd is en zich steeds verder zal ontwikkelen.

Dit daltonboek is dan ook geen statisch verslag, maar een dynamisch document dat mee zal groeien met de ontwikkelingen bij ons op school. Het is een leidraad voor het team, nieuwe leerkrachten, stagiaires. Tegelijkertijd willen wij ons middels dit daltonboek verantwoorden naar de ouders, de Nederlandse daltonvereniging en de inspectie van het onderwijs.

Naast dit daltonboek is er een daltonbeleidsplan, waar het daltonbeleid omschreven staat.

Deel deze pagina: