Plaatje bij het artikel van odbs de Holterenk

odbs de Holterenk staat voor:

  • ontwikkeling van talent
  • begeleid, taakgericht
  • leuke, uitdagende leeromgeving
  • open, transparant
  • daltononderwijs

Acadin: extra uitdaging voor meer begaafde kinderen

Acadin: Extra uitdaging voor meer begaafde kinderen

Op odbs de Holterenk willen we tegemoetkomen aan de verschillende behoeftes van kinderen. We bieden extra instructie aan kinderen die dat nodig hebben in de klas én willen ook extra instructie bieden aan leerlingen die op een andere manier instructie nodig hebben.

De doelstelling van de plusgroep is het tegemoet komen aan de specifieke behoeften van ‘plus’ leerlingen zowel op intellectueel als op sociaal-emotioneel en creatief gebied, door het geven van verschillende uitdagingen. Binnen de plusgroep wordt de leerling gestimuleerd om uitdaging te zoeken in het uitvoeren van zelfgekozen projecten. Zij nemen deze opdrachten en projecten ook mee naar de eigen groep. Er is veel aandacht voor het ‘leren leren’, het omgaan met frustratie en het behouden en vergroten van de motivatie.

Iedere vrijdagochtend zal juf Anneloes Muller de leerlingen die werken met Acadin, sturen, begeleiden en coachen in het werken met Acadin. Wanneer leerlingen vastlopen zullen zij altijd terecht kunnen bij de andere leerlingen die werken met Acadin. Ook worden de leerlingen uit de lagere groepen gekoppeld aan een maatje uit de groepen 7 en 8. Hierdoor vervullen de leerlingen uit de groepen 7 en 8 een soort van mentortaak.

Deel deze pagina: